Kampement

Het kampement is volledig ingevuld. Zonder onze schriftelijke bevestiging kunt u GEEN toegang krijgen als eigenaar van een ‘militair’ voertuig.

AANMELDEN VOOR HET KAMPEMENT TIJDENS DE HAVENDAGEN THOLEN 2022

Omschrijving

In het weekend van 10 en 11 juni 2022 worden de Havendagen Tholen 2022 georganiseerd door Tholen Sterk die in het teken staan van de viering van 75 + 2  jaar bevrijding van Nederland en daarmee het grootste bevrijdingsevenement binnen de Provincie Zeeland.

In het kader van bovenstaand thema zullen we, naast deelname van diverse Re-enactment groepen en onderdelen van het ministerie van Defensie, een kampement organiseren van woensdag 8 juni tot en met zaterdag 11 juni (waarbij educatie en rondritten centraal staan) waar personen met militaire voertuigen en groepen uit de 2e W.O. aan kunnen deelnemen.

Programma

Woensdag 8 juni 2022

 • 14.00 uur: het kampement is toegankelijk voor de deelnemers
 • 19.30 uur: het kampement wordt officieel geopend door de Burgemeester van Tholen en de commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland.

Donderdag 9 juni 2022

 • 09.00 uur – 15.00 uur: educatie voor ca 500 basisschoolleerlingen
 • 16.30 uur: opstellen voor de rondrit
 • 17.00 uur: start 1e rondrit door de gemeente Tholen waarbij enkele kernen worden aangedaan. In Scherpenisse wordt u een avondmaaltijd aangeboden.

Vrijdag 10 juni 2022

 • 09.00 uur – 15.00 uur: educatie voor ca 500 basisschoolleerlingen
 • 16.30 uur: opstellen voor de rondrit
 • 17.00 uur: start 2e rondrit door de gemeente Tholen waarbij enkele kernen worden aangedaan. In Sint-Annaland wordt u een avondmaaltijd aangeboden.

Zaterdag 11 juni 2022

 • 10:00 tot 17.00 uur: het kampement is geopend en gratis toegankelijk voor het publiek (wij verwachten ca 25.000 bezoekers tijdens ons evenement).

Facilitair

Wij zorgen voor:

 • Alle maaltijden vanaf lunch op woensdag t/m avondmaaltijd op zaterdag*
 • Toiletten
 • Douchevoorziening
 • Stroom t.b.v. gering verbruik (opladen telefoon e.d.)
 • Gebruik koelkast op centrale (veilige) plaats **

(*) avondmaaltijden donderdag en vrijdag worden geserveerd tijdens de rondritten in één van de andere kernen in de gemeente Tholen. Wanneer u geen gebruik wenst te maken van 1 of meer maaltijden verzoeken wij u dit bij inschrijving te vermelden.
(**) indien koelkast benodigd, dit graag vermelden bij de inschrijving.

Meer informatie en/of wijzigingen zullen wij u in aanloop naar het evenement per email doen toekomen.

Betaling borgsom

Per inschrijving (dus niet per persoon) ontvangen wij graag 30 euro borg. Wij vragen u vriendelijk de borgsom voor 30 maart 2022 over te maken op rekeningnummer NL77 RABO 0319 0403 99 tnv Stichting Tholen Sterk o.v.v. Borgsom Kampement Tholen en uw naam. Let op: na afloop van het kampement kunt u de borgsom terug ontvangen of doneren aan onze stichting.
Wij verzoeken u het onderstaande formulier uiterlijk 1 april 2022 in te vullen en te versturen. En Vol=Vol !

Locatie

Het kampement zal plaatsvinden op de terreinen van de voormalige Oesterputten. Het adres voor de navigatie is Gemaalweg 1, 4691 LN Tholen.

Huishoudelijk reglement

Er is een huishoudelijk reglement van toepassing, dit kunt u hier nalezen.

Het voeren van wapens zonder geldige vergunning en opgave aan de organisatie is verboden, het dragen van de juiste uniformen passend bij uw voertuig of gepast groen is gewenst, uitingen van NAZI symbolen zijn strikt verboden in welke vorm dan ook.

Organisatie

Dit evenement wordt georganiseerd door Stichting Tholen Sterk. Voor vragen kunt u contact opnemen via het e-mailadres: kampement@tholensterk.nl

Resumerend

Waarop hopen wij?

 • U bent onze gastheer tijdens een mooi, levendig kampement dat een goed beeld geeft van de situatie in het verleden;
 • U verleent uw medewerking aan de educatie voor de basisschoolleerlingen;
 • U neemt deel aan de rondritten in de gemeente Tholen.

Waarop mag u rekenen?

 • U krijgt gedurende deze dagen alle maaltijden (ontbijt, lunch en avondmaaltijd), alsmede koffie en thee;
 • Gratis gebruik van douches en stroomvoorziening;
 • Het grootste evenement van de gemeente Tholen met een groot aantal bezoekers.

Heeft u uw borgsom nog niet voldaan, dan kunt u de betaalwijze zoals hieronder staat gebruiken om uw borg te voldoen.

Wilt u gelijk uw borgsom betalen? Dat kan met onderstaand formulier.Totaal