Nieuwsarchief

Op 7 mei 2019 heeft Tholen Sterk haar eerste vrijwilligersbijeenkomst gehouden over de  havendagen Tholen 2020.

Vol trots kunnen we melden dat er maar liefst 77 aanmeldingen zijn van jong tot oud en met een enorme diversiteit van uitvoerende taken.

In de komende maanden gaan we de aanmeldingen verwerken in een plan van aanpak. Tevens zal er op 28 januari 2020 een volgende bijeenkomst plaatsvinden waarbij ook degenen welkom zijn die zich alsnog willen aansluiten.

Voor nu iedereen enorm bedankt, zonder vrijwilligers zouden we dit event nooit kunnen organiseren!

Weet je nu al dat je ons graag wilt ondersteunen als vrijwilliger? Meld je dan aan via deze link:  https://www.tholensterk.nl/aanmelden-als-vrijwilliger/

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Het bestuur van de Stichting Tholen Sterk is de afgelopen maanden uitgebreid en bestaat nu uit twaalf bestuursleden.

William van Leeuwen, daarachter van links naar rechts Ellen Boogaart, Thea Niemantsverdriet, Rianne Bolier, Floris Langendam. Op de laatste rij staan Piet van Elswijk, Christian Langendam, Michiel Schoneveld, Jecky van de Meer, Marcel van de Blankevoort, Jochem van Dijke en Leon Janssen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

De lampionnen- en lichtjesoptocht op 20 oktober 2018 was wederom een groot succes met bijna 700 deelnemers die door Tholen werden begeleid door 3 muziekkorpsen uit de Gemeente Tholen.

De foto’s kunt u hier terugkieke.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Wilt u de foto’s bekijken van onze Havendagen 2018, klik hier of ga naar de menukeuze Terugkieke.