Privacy Statement

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, p.a. Oude werf 84, 4691 TA, KvK-nummer 68723962 (hierna: TholenSterk) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van de website van TholenSterk en kopers van tickets van door TholenSterk georganiseerde evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). TholenSterk acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. Mocht je meer informatie willen ontvangen, dan kun je contact opnemen met TholenSterk via avg@tholensterk.nl.

In het algemeen kan TholenSterk gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van TholenSterk, als je een ticket koopt van een evenement van TholenSterk, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform.

Hoe verzamelen we gegevens?

TholenSterk kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, je inschrijft voor onze nieuwsbrief, je aanmeldt als vrijwilliger of je een ticket koopt voor een evenement;

Via onze eigen website (www.tholensterk.nl) – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt TholenSterk via de website door o.a. het gebruik van cookies;

Op evenementen – TholenSterk kan ook op de evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor promotionele doeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij TholenSterk hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Welke gegevens verzamelen we, van wie, met welk doel en hoe lang bewaren we deze gegevens?

Omdat we gegevens voor verschillende doeleinden verzamelen, kan je hieronder zien welke gegevens dat zijn, waarom en hoe lang we deze gegevens bewaren:

Vrijwilligers
Wat: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
Waarom: om je in te kunnen zetten als vrijwilliger voor een evenement;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke afmelding als vrijwilliger hebben ontvangen.

Sponsors
Wat: bedrijfsnaam, (factuur-)adres, (factuur-)postcode, (factuur-) woonplaats, (bedrijfs-)telefoonnummer, (geslacht) contactpersoon en e-mailadres contactpersoon;
Waarom: om je te kunnen benaderen als sponsor voor een evenement;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke afmelding als mogelijk sponsor hebben ontvangen.

Kopers toegangsbewijs
Wat: naam, e-mailadres;
Waarom: om je bestelling af te kunnen handelenen je de kaarten toe te sturen;
Hoe lang: tot maximaal 1 week na afloop van het betreffende evenement.

Met het bestellen van een ticket, waarbij verwezen wordt naar deze privacyverklaring, ga je akkoord met de inhoud daarvan en geef je ons toestemming:

  • Om contact met je op te nemen met informatie met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail of social media zoals onze Facebook-pagina.
  • Om beeldmateriaal van eerdere evenementen te gebruiken voor sfeerimpressies van deze evenementen en ter promotie van toekomstige soortgelijke evenementen.

Inschrijving nieuwsbrief
Wat: naam, geslacht, e-mailadres;
Waarom: om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
Hoe lang: tot maximaal 4 weken nadat we je schriftelijke afmelding voor de nieuwsbrief hebben ontvangen.

Met wie delen we gegevens?

TholenSterk deelt geen gegevens met anderen, voor zover daar geen wettelijk vereiste voor bestaat.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites van sponsors van TholenSterk, waarnaar TholenSterk linkt of social media buttons op onze website waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. TholenSterk is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden.

Jouw keuzes en rechten

Je kunt je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

  • je kunt op www.tholensterk.nl je gegevens voor de nieuwsbrief wijzigen of verwijderen;
  • verder wordt onderaan elk bericht dat je van TholenSterk ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de nieuwsbrief, zodat je van TholenSterk geen informatie meer ontvangt. Belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van de nieuwsbrief ontvangen;
  • je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door ons en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Hieronder kun je je gegevens aanpassen of verwijderen.

Jouw informatie onderhouden

TholenSterk doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Contact opnemen

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen via avg@tholensterk.nl.

Wijziging privacy statement

TholenSterk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we je daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook toestemming.

@Laatste wijziging 11 augustus 2023

Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, p.a. Oude werf 84, 4691TA, KvK-nummer 68723962.

Cookies en persoonsgegevens

Cookie-instellingen: Je kunt de instellingen, die je hebt gekozen toen je deze website ging bezoeken, hier aanpassen.
Cookie toestemming beheren

Persoonsgegevens: Je hebt recht op inzage in en correctie en eventuele verwijdering van jouw persoonsgegevens. Wil je van dit recht gebruikmaken, stuur dan uw bericht naar avg@tholensterk.nl