Bestuur Stichting Tholen Sterk

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: William van Leeuwen
Secretaris: Floris Langendam
Penningmeester: Jochem van Dijke

Algemene bestuursleden:
Marcel van de Blankevoort (verkeer en veiligheid)
Rianne Bolier
Ellen Boogaart
Piet van Elswijk
Leon Jansen (kampement)
Christian Langendam
Jecky van de Meer (facilitair)
Thea Niemantsverdriet (vrijwilligers)
Michiel Schoneveld

Het bestuur is onbezoldigd en wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diverse vrijwilligers.