Bestuur Stichting Tholen Sterk

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
William van Leeuwen
Secretaris
Floris Langendam
Penningmeester
Ellen Boogaart

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Verkeer & Veiligheid
Marcel van de Blankevoort
Ouderen Programma
Rianne Bolier
Sponsoring
Ellen Boogaart
Kampement
Leon Jansen
AVG & Privacy
Floris Langendam
Facilitair
Jecky van de Meer
Vrijwilligers
Thea Niemantsverdriet
Media & Communicatie
Martijn Meerman
Nautisch
(vacature)

Het bestuur is onbezoldigd en wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diverse vrijwilligers.

Onze missie
Het organiseren van evenementen voor de stad Tholen met als missie de inwoners van Tholen en iedereen van buiten Tholen onvergetelijke evenementen te bezorgen met als resultaat een verbroedering tussen bevolking- en het verenigings-/ bedrijfsleven. Met elkaar feesten en samenwerken.

Ons doel
De stichting heeft als doel: het organiseren van evenementen met als doel om samen met inwoners, verenigingen, middenstand en bedrijven Tholen op de kaart te zetten. De evenementen moeten de inwoners van Tholen verbinden en tegelijkertijd bezoekers trekken uit de hele gemeente en ver daarbuiten.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Ons beleidsplan
Plan: uitvoering van een aantal evenementen in het kalenderjaar voor jong en oud, van klein tot groot, voor mensen met en zonder een geloofsovertuiging, van kunstliefhebber tot feestbeest…..  dus niet beperkt tot één doelgroep, maar juist een zo groot mogelijke doelgroep.
Dit met hulp van bestaande culturele organisaties, scholen, bedrijven, kerken en vele vrijwilligers.

Door een sponsorplan en aanschrijven van fondsen hopen wij evenementen te kunnen organiseren door de bijdragen van sponsors, giften en subsidies. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en besteding van het vermogen binnen de stichting.