Bestuur Stichting Tholen Sterk

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: William van Leeuwen
Secretaris: Floris Langendam
Penningmeester: Jochem van Dijke

Algemene bestuursleden:
Marcel van de Blankevoort (verkeer en veiligheid)
Rianne Bolier (notulist)
Rutger Boxhoorn (media)
Piet van Elswijk
Leon Jansen
Thea Niemantsverdriet (vrijwilligers)
Inge Schouwenaars (sponsors)

Het bestuur is onbezoldigd en wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diverse vrijwilligers.