Bestuur Stichting Tholen Sterk

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: William van Leeuwen
Secretaris: Floris Langendam
Penningmeester: Jochem van Dijke

Algemene bestuursleden:
Marcel van de Blankevoort (verkeer en veiligheid)
Rianne Bolier
Piet van Elswijk
Leon Jansen
Thea Niemantsverdriet (vrijwilligers)

Het bestuur is onbezoldigd en wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diverse vrijwilligers.