Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het kampement tijdens de Havendagen van 2 tot en met 5 juni 2021.

Het voeren van wapens zonder geldige vergunning en opgave aan de organisatie is verboden, het dragen van de juiste uniformen passend bij uw voertuig of gepast groen is gewenst, uitingen van NAZI symbolen zijn strikt verboden in welke vorm dan ook.

 1. De hoofdinschrijver van onderstaand formulier is verantwoordelijk voor zijn of haar mede-inschrijvers.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door, met of aan deelnemers en/of hun voertuigen.
 3. Ondergetekende verklaart dan ook deugdelijk verzekerd te zijn en dat zijn of haar voertuig aan alle wettelijke eisen voldoet.
 4. Aanwijzingen van de organisatie en/of overheidsinstanties zoals Politie, Brandweer of Hulpverlening zullen stipt worden opgevolgd. De geldende verkeersregels zijn ook van kracht op het kampement en zullen te allen tijde in acht worden genomen.
 5. Bij overtredingen van de geldende regels, ordeverstoringen of gedragingen die de naam van de organisatie beschamen, volgt onmiddellijk uitsluiting van deelname en kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen, eventuele aangerichte schade zal op de veroorzaker worden verhaald.
 6. Door het invullen en versturen van onderstaand formulier, verklaren ondergetekende en mede ingeschrevenen geheel voor eigen risico aan dit evenement deel te nemen.
 7. Het inschrijfformulier dient correct ingevuld te worden en is de enige manier om in te schrijven en deel te nemen aan ons evenement.
 8. Bij betreden van het kampement dient u zich te melden bij de organisatie.
 9. Door deel te nemen aan dit evenement geeft u automatisch toestemming om foto’s waar u mogelijk op staat te gebruiken voor de Tholen Sterk website, Tholen Sterk Facebookpagina en en/of andere media.
 10. Het is niet toegestaan sneller te rijden dan 5 km/u op het kampement, denk aan uw eigen veiligheid en vooral aan die van anderen.
 11. De bestuurder van een voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 12. U kunt alleen deelnemen met een origineel (leger)voertuig dat geproduceerd werd in de jaren 1930 tot 1945.
 13. Het is niet toegestaan met alcohol op achter het stuur plaats te nemen.
 14. Onder gestalde voertuigen dient u voor een olie opvangvoorziening te zorgen, milieudoeken dient u zelf mee te brengen.
 15. Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden.
 16. Volg de route van het parcours, indien aangegeven.
 17. Iedere lawaaioverlast – met name tussen 22.00 en 07.00 uur – dient te worden nagelaten. Radio’s (en televisies) mogen geen hinder zijn voor anderen.
 18. Bij het verlaten van het kampement laat u uw afval achter in de aanwezige containers.