Samen Sterk

Een onmisbare schakel in de financiële gang van zaken van elke stichting zijn de bijdragen van sponsors, giften en subsidies. Zonder deze steun is het niet mogelijk om de evenementen / festiviteiten  te realiseren.

Wanneer u Samen Sterk-bedrijf wordt creëert u dus niet alleen mooie reclamemogelijkheden voor uw bedrijf, maar toont u tevens uw betrokkenheid bij Tholen en geeft u de gehele Thoolse bevolking onvergetelijke evenementen. Vanzelfsprekend is iedere vorm van sponsoring van harte welkom en draagt elke bijdrage in financiële en/of materiële zin bij aan de realisering van onze programma’s.

Wij hopen van harte op uw medewerking. Vanuit Stichting Tholen Sterk doen we er alles aan om geweldige activiteiten te ontplooien, maar daarbij is uw steun méér dan welkom !

Wilt u, net als vele andere bedrijven, meelopen in het programma?

Klik hier om de Samen Sterk pakketten te downloaden en klik hier om de Samen Sterk Overeenkomst te downloaden.

Wilt u meer informatie over onze Samen Sterk Pakketten of wilt u een persoonlijke afspraak maken?
Bel 06 – 20 15 05 68 of mail naar sponsor@tholensterk.nl

______________________________________________________________________________________
Heeft u de aan u gezonden Samen Sterk documentatie ontvangen, dan zit daarbij een Samen Sterk Overeenkomst, welke u kunt invullen en versturen naar Stichting Samen Sterk.

U kunt - indien u daar de voorkeur aan geeft - met onderstaand formulier deze gegevens on-line versturen.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, Oude Werf 84, 4691 TA, vertegenwoordigd door dhr W.L.J.J. van Leeuwen, voorzitter en dhr J. van Dijke, penningmeester en ondernemer, hierna genoemd SamenSterk bedrijf

rubrieken met * zijn verplicht in te vullenmanvrouw

verklaren te zijn overeengekomen dat de ondernemer met de aankoop van een Samen Sterk Pakket de Stichting Tholen Sterk wil ondersteunen (kies uit onderstaande Samen Sterk Pakketten zoals omschreven in documentatie):

Per bank te betalen: 1 deel2 delen
1e deel (na ontvangst factuur / binnen 30 dagen na ondertekening samensterk-overeenkomst per bank)
2e deel (na ontvangst factuur / uiterlijk 28 februari 2018 per bank)

Kunt of wilt u geen Samen Sterk-pakket afnemen van de Stichting, dan hebben wij als mogelijkheid om “Vrienden van Tholen Sterk” te worden. De minimale financiële bijdrage is € 150,00 exclusief BTW.

Opmerkingen:

Tegenprestatie: zoals vastgelegd in pakket-overzicht.

Stichting Tholen Sterk is niet aansprakelijk/ verantwoordelijk indien de bedrijfsnaam bovenstaand onjuist is opgeschreven, dit met betrekking tot vermelden van uw bedrijf bij naamsvermelding en -omroeping.
Stichting Tholen Sterk heeft het recht deze overeenkomst voor ontbonden te verklaren indien het SamenSterk bedrijf niet tijdig aan genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
Tevens worden alle tegenprestaties nietig verklaard en is overeengekomen dat er geen rechten ontleend kunnen worden indien een evenement door weersomstandigheden of wettelijke overmacht niet door kan gaan.
Het SamenSterk bedrijf verbindt zich jegens Stichting Tholen Sterk te ondersteunen met het bovengemeld bedrag en genoemd bedrag over te maken per bank zoals overeengekomen en na ontvangst van een factuur.

Ik verklaar dat alle door mij verstrekte personalia naar mijn beste weten juist en volledig zijn.
Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website. Door het invullen van dit contactformulier en het verzenden hiervan verleen ik Stichting Tholen Sterk toestemming om van de bovenstaande gegevens gebruik te maken zoals omschreven in het Privacystatement van de Stichting.