Samen Sterk

Stichting Tholen Sterk organiseert al meerdere jaren voor de inwoners uit Tholen en omgeving memorabele evenementen. Het bestuur en haar vrijwilligers maken zich sterk om Tholen op de kaart te zetten en haar inwoners unieke evenementen te bieden. Stichting Tholen Sterk organiseerde in 2018 de Thoolse Havendagen. Een evenement waar zichtbare groei in zit. Als Stichting Tholen Sterk zijn wij dan ook fier dit evenement wederom te mogen organiseren in 2022 (vanwege de voortslepende Corona-omstandigheden hebben wij ons evenement verplaatst naar 2022).

In 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd door de geallieerden. Een gebeurtenis die wat ons betreft de nodige aandacht verdiende. Hierom organiseert Tholen Sterk de Havendagen in 2022 met de viering van meer dan 75 jaar bevrijding van Nederland als rode draad. Hiervoor realiseren wij onder andere een heus legerkampement. Daarnaast zullen er diverse activiteiten en bezienswaardigheden uit de periode 1940-1945 te bezichtigen zijn op de terreinen van de Contr’ Escarpe. Behalve historische legeronderdelen zijn er ook onderdelen van de huidige krijgsmacht aanwezig. Voorts zal de haven weer het toneel zijn van veel activiteiten en komt de kramenmarkt tot in de markt  van de stad Tholen.

Naar aanleiding van het succes van de Havendagen in 2018 organiseert Tholen Sterk niet één, maar twee grote feesten op de Havendagen in 2022. Artiesten op vrijdag en zaterdag zijn onder andere Captain Jack, coverband De Bounties en Danny de Munck zullen hier te bewonderen zijn.

Kijkend naar voorgaande edities van de Havendagen voorzien we een groei in bezoekersaantallen. Wij verwachten dan ook dat deze bezoekersaantallen nog verder zullen groeien. De Havendagen in 2018 trokken maar liefst 20.000 bezoekers uit alle omstreken. Niet alleen  inwoners uit de gemeente Tholen, maar geïnteresseerden uit alle uithoeken van het land trokken naar ons evenement. Met het voorlopige programma  verwachten wij nog meer geïnteresseerden die de Havendagen komen bezoeken.

Samen staan we STERK!

Het evenement belooft een groot succes te worden, maar daarvoor hebben wij uw steun hard nodig. Stichting Tholen Sterk is volledig afhankelijk van de steun van sponsoren, overheden en instanties die samen met ons de Havendagen tot een groot succes willen brengen.

Voor de havendagen 2022 hebben wij een vijftal Samen Sterk-pakketten samengesteld (deze kunt u hier downloaden). Vanzelfsprekend zijn wij bereid om samen met u te kijken naar de pakketten om eventuele aanpassingen te verrichten op basis van uw wensen. Zo kunt u een voor u op maat gemaakt Samen Sterk-pakket afnemen.

Uiteraard kunt u als Samen Sterk bedrijf profiteren van onze groeiende stichting. Het bestuur van Tholen Sterk ziet maandelijks een groei in haar bereik en u kunt als Samen Sterk bedrijf hiervan profiteren. Met een verwacht aantal van 35.000 bezoekers in 2022 zal dit uw naamsbekendheid goed doen. Daarnaast hebben wij een potentieel bereik van 10.000 gebruikers op Facebook, waar uw naam regelmatig op kan verschijnen als Samen Sterk bedrijf.

Wilt u meer informatie over onze Samen Sterk Pakketten of wilt u een persoonlijke afspraak maken? Bel 06 – 20 15 05 68 of mail naar sponsor@tholensterk.nl

Of wilt u direct een Samen Sterk Overeenkomst invullen en opsturen, vul dan onderstaande gegevens in en verstuur deze.

  _____________________________________________________________________________________

  Stichting Tholen Sterk, gevestigd te Tholen, Oude Werf 84, 4691 TA, vertegenwoordigd door dhr W.L.J.J. van Leeuwen, voorzitter en mw. E. Boogaart, penningmeester en ondernemer (hierna te noemen Samen Sterk bedrijf)

  rubrieken met * zijn verplicht in te vullen

  manvrouw

  verklaren te zijn overeengekomen dat de ondernemer met de aankoop van een Samen Sterk Pakket Stichting Tholen Sterk wil ondersteunen (kies uit onderstaande Samen Sterk Pakketten zoals omschreven in documentatie):

  Per bank te betalen: 1 deel2 delen
  1e deel (Na ondertekening Samen Sterk-overeenkomst ontvangt u een factuur / betaling binnen 30 dagen na factuurdatum)
  2e deel (Op 1 mei 2022 ontvangt u een factuur / betaling binnen 30 dagen na factuurdatum)
  NB: Voor Samen Sterk-overeenkomsten getekend na 1 mei 2022 hanteren wij een uiterste betaaldatum van 30 mei 2022.

  Kunt of wilt u geen Samen Sterk-pakket afnemen van de Stichting, dan hebben wij als mogelijkheid om “Vrienden van Tholen Sterk” te worden. De minimale financiële bijdrage is € 150,00 exclusief BTW.

  Opmerkingen:

  Tegenprestatie: zoals vastgelegd in pakket-overzicht.

  Stichting Tholen Sterk is niet aansprakelijk/ verantwoordelijk indien de bedrijfsnaam bovenstaand onjuist is ingevuld, dit met betrekking tot vermelden van uw bedrijf bij naamsvermelding en -omroeping.
  Stichting Tholen Sterk heeft het recht deze overeenkomst voor ontbonden te verklaren indien het Samen Sterk bedrijf niet tijdig aan genoemde betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat enige nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
  Tevens worden alle tegenprestaties nietig verklaard en is overeengekomen dat er geen rechten ontleend kunnen worden indien een evenement door weersomstandigheden of wettelijke overmacht niet door kan gaan.
  Het Samen Sterk bedrijf verbindt zich jegens Stichting Tholen Sterk te ondersteunen met het bovengemeld bedrag en genoemd bedrag over te maken per bank zoals overeengekomen en na ontvangst van een factuur.

  Ik ga akkoord met de opslag en verwerking van de gegevens die ik heb opgegeven en ben mij er van bewust dat de Stichting Tholen Sterk deze gegevens gebruikt voor organisatorische doeleinden van de Havendagen in 2022.