Hulde aan de bevrijders!

Wilt u gelijk een bedrag doneren? Klik hier75 jaar vrijheid

Wees trots op onze vrijheid en besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Iedereen is het erover eens: oorlog mag nooit meer gebeuren.

De groep mensen die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt wordt ieder jaar kleiner. Het belang van het doorgeven van onze vrijheid blijft daarom belangrijk.
In 2022 vieren we in Nederland dan ook dat we meer dan 75 jaar in vrijheid leven. Een moment van extra bewustwording van onze vrijheid vroeger en nu.

Ons doel
Met de inwoners van de gehele gemeente Tholen samen onze vrijheid vieren, herdenken en doorgeven aan de volgende generaties.

Wat gaan we doen?

 • Kampement met legervoertuigen op de Oesterputten in Tholen van 8 t/m 11 juni 2022
 • Rondritten voor en door de gemeente Tholen op 9 en 10 juni 2022
 • Educatie voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Tholen dat bestaat uit een (digitaal) educatief lesprogramma en voor de groepen 6,7 en 8 een bezoek aan het kampement
 • Aanwezigheid diverse onderdelen defensie

Wat hebben we nodig?

Om deze plannen te kunnen realiseren hebben we de hulp vanuit de gehele bevolking nodig om in ieder geval € 20.000,00 op te halen.

Wat krijgt u hiervoor terug?

 • Kampement
 • Rondritten
 • Educatie
 • Besteding gelden zo veel mogelijk in de kernen waar het is ingezameld

Geldbesteding

 • Verzorging van maaltijden voor de 300 deelnemers van het kampement gedurende 4 dagen
 • Educatie scholieren
 • Rondritten (inzet van o.a. motor begeleidingsteam)
 • Facilitaire benodigdheden

Extra

We kunnen u melden dat de tussenstand medio 2020 € 16.300,00 bedroeg. Halen we een opbrengst van deze actie van meer dan € 20.000,00 dan verdelen wij de meeropbrengst over de kernen waar we tijdens de rondrit doorheen rijden. Op die manier kan ook uw kern daardoor nog iets extra’s doen om er een onvergetelijke gebeurtenis van te maken.

Wilt u uw steentje bijdragen aan het Huldigen van onze bevrijders? Dan zien wij uw vrijwillige bijdrage graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Vult u svp hieronder alleen uw woonplaats in, kies het bedrag dat u wilt doneren en klik vervolgens op de button Doneren.

Bij voorbaat heel hartelijk dank.

Bedrag

Wanneer u geen gebruik maakt van iDEAL, dan kunt u uw bijdrage overschrijven naar onze bankrekeningnummer: NL77 RABO 0319 0403 99 t.n.v. Stichting Tholen Sterk. Vermeld u in dat geval bij “Mededeling of Omschrijving” uw woonplaats.

Stichting Tholen Sterk heeft GEEN winstoogmerk en alle donaties komen volledig ten goede aan het kampement, educatie en rondritten in het kader van de viering van meer dan 75 jaar bevrijding.

Bedrijven die 250 euro of meer doneren aan Stichting Tholen Sterk worden met bedrijfsvermelding weergegeven op een banner op het kampement van 8 t/m 11 juni 2022.